c

Program Praktyk Letnich Skanska

OneInternship – praktyki w duchu OneSkanska. Wspólny Program Praktyk Letnich spółek Skanska rozpoczęty!

Na początku lipca w Skanska ruszyła kolejna edycja Programu Praktyk Letnich, w tym roku zorganizowana w duchu OneSkanska. Do tegorocznej edycji Programu zgłosiło się ponad 200 kandydatów, z czego do Programu Praktyk Letnich 2018 we wszystkich spółkach zakwalifikowały się 24 osoby. 

2 i 3 lipca odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego praktykanci zapoznali się z informacjami o firmie, standardami pracy w Skanska, Kodeksem Postępowania, a także z prezentacjami dotyczącymi specyfiki pracy w działach, które mają wspierać. 

Program Praktyk Letnich potrwa od lipca do końca września. Podczas jego trwania Praktykanci będą mieli okazję zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe na wybranych projektach budowlanych, między innymi Generation Park, Spark, High5ive, Osiedle Mickiewicza, Holm House, Nowy Targ, S8 oraz w wybranych Zespołach Funkcyjnych.

Tegoroczni praktykanci oprócz realizacji zadań działu czy projektu, mają za zadanie współpracować między sobą w ramach Grup Roboczych. Grupy będą opracowywały propozycje rozwiązań lub zaleceń do wdrożenia w ważnych obszarach biznesowych firmy.