Skanska w Polsce
c

Wał Miedzeszyński w Warszawie

Opis projektu

Oferujemy udział w pracach nad przebudową ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Trakt Lubelski do skrzyżowania z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku ok. 1 km, a jej celem jest dostosowanie jednojezdniowej obecnie drogi do potrzeb ruchu w kierunku podwarszawskich miejscowości, jak również do przyszłego połączenia z drogą ekspresową S2. Obecny układ drogowy przebudowywanego odcinka to jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. Projekt zakłada przebudowę układu do dwóch jezdni, po 2 pasy ruchu każda, oraz budowę dróg wewnętrznych i dojazdowych, zlokalizowanych po zewnętrznych stronach drogi, zapewniających dojazd do posesji i obsługę lokali usługowych. Zbudujemy też chodniki i ścieżki rowerowe. 

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy studentów 3 roku studiów inżynierskich lub magisterskich o specjalizacji drogowej lub sanitarnej. Proponujemy zdobycie doświadczenia przy organizacji i realizacji prowadzonych robót, wsparcie w nadzorze nad pracami, zapoznanie się z wybranymi dokumentami.  Uczestnik otrzyma możliwość praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku Inżynier Budowy.