c

Rekrutacja do Funkcji Wsparcia

Praca na budowie to najbardziej oczywista ścieżka kariery w Skanska, ale na tym nasze działania się nie kończą. Nasze spółki deweloperskie, zajmujące się inwestycjami biurowymi i mieszkaniowymi, szukają nie tylko inżynierów.

O projekcie

W tym roku oferujemy praktyki w kilku różnych działach: Zakupy, Finanse i Procesy Korporacyjne, HR, Komunikacja, BHP, Dział Prawa, Marketing, Zrównoważony Rozwój, Innowacje, Digitalization, Dział Relacji z Klientem, Jakość i Gwarancje, Sprzedaż.

W zależności od zespołu, do którego zaaplikujesz, będziesz pracować ręka w rękę z biznesem przy procesie zakupowym, wesprzesz nas w promowaniu naszej marki w niesztampowy sposób, sprawdzisz, jak podchodzimy do jednej z naszych najważniejszych wartości "Dbamy o Życie", poznasz prawną stronę zarządzania spółką, dowiesz się z jakich innowacji korzystamy podczas naszej pracy, poznasz tajniki budowania z korzyścią dla społeczeństwa. Nieważne, którą ścieżkę wybierzesz – zobaczysz, w jaki sposób funkcjonuje międzynarodowa, innowacyjna firma i będziesz miał/a okazję pracować nad grupowym, ważnym dla nas projektem.

Poniżej znajduje się opis zadań i obowiązków praktykanta w poszczególnych zespołach funkcyjnych wraz z ich lokalizacjami:

Dział Relacji z Klientami w biurze w Warszawie:

Wsparcie w przygotowaniu procesu odbiorów Osiedle Mickiewicza II etap:

- telefoniczne umawianie klientów na odbiory

- przygotowanie paczek odbiorowych (klucze, prezenty, termostaty etc.)

- pomoc w przygotowaniu dokumentów seryjnych, zaświadczeń, protokołów - na cele odbiorowe

- archiwizacja i wysyłanie skanów protokołów do zarządcy

Pozostałe obowiązki przy wszystkich realizowanych inwestycjach:

- pomoc w przygotowaniu podstawowych dokumentów kredytowych

- archiwizacja dokumentów

- weryfikacja poprawności danych w systemie i skany aktów

- współuczestnictwo w wizytach klientów na budowie

Sprzedaż w biurze w Warszawie:

- przeanalizowanie profilu klienta spółki w podziale na inwestycje i etapy, na podstawie danych z CRM

- wykonanie badania rynku w zakresie sprzedaży fit-outów – oferta, ceny, sposób świadczenia usług

Jakość i Gwarancje w biurze w Warszawie:

- wsparcie w procesie odbiorów inwestycji

- przeglądy jakościowe budów

- administrowanie zgłoszeń reklamacyjnych

Marketing w biurze w Warszawie:

- bliska współpraca z leaderami biznesowymi Skanska

- przygotowanie draftu newslettera dla klientów spółki oraz wdrożenie automatycznej wysyłki newsletterów do klientów

- codzienne wsparcie działań zespołów marketingu oraz komunikacji

- organizacja działań marketingowych projektu (tj. branding, gadżety, wydarzenia)

- pisanie treści na stronię internetową firmy, na media społecznościowe i do materiałów marketingowych (np. broszura, prezentacje)

- wsparcie Leasingu i Zespołu Transakcyjnego w sprzedaży materiałów - prezentacje, prace graficzne

- dbanie o showroomy Skanska w naszych biurach

Zrównoważony rozwój w biurze w Warszawie:

- pomoc przy organizacji i realizacji nowej edycji akcji Zielonej Edukacji Skanska. Współpraca z agencją wspierającą realizację Zielonej Edukacji, a także z innymi podwykonawcami, którzy dostarczają jej elementy

- kontakt z Najemcami, koordynacja działań oraz podtrzymanie pozytywnej relacji z Najemcami

- współpraca z działami assetu w celu wspólnej i skoordynowanej opieki nad Najemcą

- współpraca z działami leasingu, divestmentu i marketingu w celu utrzymania wysokiej jakości materiałów dotyczących zielonej oferty firmy Skanska

- współpraca z działem marketingu przy organizacji eventów otwarć nowych budynków Skanska

- reprezentowanie firmy na spotkaniach grup roboczych a także spotkaniach z organizacjami, z którymi Skanska współpracuje w obszarze zrównoważonego rozwoju

- inspirowanie pracowników Skanska (i podtrzymywanie pozytywnej energii i podejścia can-do) do bardziej zielonego życia oraz podtrzymywanie strategii redukcji plastiku w Skanska

- wprowadzanie własnych inspirujących pomysłów dot. wellbeingu i zrównoważonego oraz zielonego życia i otwartość na pomysły pracowników Skanska

Komunikacja w biurze w Warszawie:

- ciekawe pomysły prowadzenia komunikacji

- organizacja wydarzeń medialnych i utrzymywanie kontaktu z kluczowymi dziennikarzami (wywiady, konferencje prasowe, wycieczki prasowe itp.)

- bliska współpraca z zewnętrznymi partnerami firmy Skanska ( agencje PRowe i marketingowe, agenci nieruchomości, organizacje pozarządowe etc.)

- praca w grupach zadaniowych skupionych na działaniach marketingowych I komunikacyjnych

- poznanie 7 miast, w których Skanska ma projekty biurowe (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk) 

Innowacje w biurze w Warszawie:

- rozwijaj razem z nami nasz unikalny system wewnętrzny przeznaczony do gromadzenia i zarządzania pomysłami,

- badania rynku, pod kątem znajdywania nowych innowacyjnych rozwiązań i inspirowanie nimi naszych pracowników

- wspieranie zespołu w komunikacji, tworzeniu materiałów informacyjnych etc.

Digitalizacja w biurze w Warszawie:

- wsparcie przy wdrożeniu platformy Skanska 360 – wdrożenie nowej aplikacji do zarządzania dokumentacją na projektach

- wsparcie w ramach Office 365 – szkolenia, konfigurowanie aplikacji w ramach potrzeb działów: SharePoint, PowerBi

- wsparcie przy wdrożeniu nowego Data Room w Polsce (szkolenia, konfiguracja środowiska, wsparcie przy uruchomieniu procesu) – przy sprzedażach: Nowy Rynek, High5, Nowy Targ, Generation Park

Dział Prawny w biurze w Warszawie:

- codzienne wsparcie zespołu prawnego i transakcji

- przygotowywanie różnorodnych aplikacji, umów oraz dokumentacji prawnej związanej z rynkiem nieruchomości, marketingiem

- udział w spotkaniach wewnętrznych

- możliwość pracy w profesjonalnym zespole prawników

Struktury Korporacyjnej i Podatków w biurze w Warszawie:

- wspieranie zespołu Struktury Korporacyjnej i Podatków w różnych działaniach ad hoc związanych z tworzeniem/likwidacją firmy i w codziennych działaniach korporacyjnych

- poznanie struktury korporacyjnej międzynarodowej firmy budowlanej

- przygotowywanie i ustrukturyzowanie odpowiedniego przepływu dokumentacji związanej z strukturą korporacyjną

BHP w Krakowie lub Gdańsku:

- poznanie struktur i procesów związanych z bezpieczeństwem w branży budowlanej

- zdobycie wiedzy na temat procedur bezpieczeństwa chroniących pracowników na stanowiskach pracy

- przygotowywanie raportów oraz wymaganych dokumentacji

- wykonywanie działań administracyjnych działu BHP

- możliwość odwiedzenia różnych placów budowy w Polsce

HR w biurze w Warszawie:

- udział w procesach HRowych

- przygotowywanie dokumentacji kadrowych

 

 

Kogo poszukujemy?

Z chęcią poznamy Cię lepiej, jeśli aktualnie studiujesz na uczelni wyższej i płynnie mówisz po angielsku. Szukamy osób, które nie boją się samodzielnych zadań, ale też dobrze odnajdują się w pracy zespołowej. Lubimy pracować z ludźmi, którzy sprawnie organizują swoją pracę, w kreatywny sposób rozwiązują problemy i lubią nawiązywać nowe kontakty. Twoje wszystkie doświadczenia zdobyte podczas innych staży lub w organizacjach/kołach studenckich będą dodatkowym atutem. Opowiedz nam o sobie – zaaplikuj!