c

Przebudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

O projekcie

Projekt zakłada przebudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Budowany obiekt to 2,2km drogi, 2,2km muru oporowego wraz z przesłoną przeciwfiltracyjną, kładka pieszo-rowerowa dł. Ok. 100m, przebudowa infrastruktury. Budowa jest na etapie początkowym, prowadzone są prace przygotowawcze. Na etapie oferty wykonano model 3D, na etapie realizacji korzystać będziemy z technologii BIM.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem studiów magisterskich budownictwa, ze specjalizacją mostową oraz cechujesz się odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnością pracy w zespole.  Dzięki praktykom możesz dwoiedzieć się jak wygląda ciekawa wielobranżowa budowa od strony praktycznej. 

Podczas praktyki do Twoich zadań należeć będzie pomoc w nadzorze nad robotami mostowymi oraz pomoc w zespole Kierownika Projektu. 

 

Budowa prowadzona w centrum miasta, nie zapewniamy zakwaterowania.