Skanska w Polsce
c

Modernizacja śluzy na Kanale Gliwickim

Projekt to modernizacja obiektu hydrotechnicznego, śluzy na Kanale Gliwickim.

Opis projektu

W ramach prac modernizacyjnych wykonawca przebuduje i wyremontuje odcinki awanportów, komór śluzy oraz zajmie się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych wraz z dnem śluz. Wykona również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz maszynowni zlokalizowanych na głowach śluzy. Uruchomione zostaną kanały obiegowe, zaś w awanportach dolnych powstaną pomosty, umożliwiające załogom zejście na ląd. Do Twoich zadań należeć będzie wykonywanie obmiarów i przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, współpraca z podwykonawcami, prowadzenie zestawień materiałowych i przygotowanie do produkcji.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś kończysz studia magisterskie i jesteś studentem budownictwa o specjalizacji hydrotechnicznej,
konstrukcyjno-budowlanej
 i chcesz rozwinąć swoje umiejętności w obszarze pracy na dużych projektach.

Na czas praktyk, zapewniamy zakwaterowanie.