c

Przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią nad rz. Widawa

Przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią nad rzeką Widawa

O projekcie

Projekt obejmuje budowę wałów wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi na długości 12km. Na tym projekcie zdobędziesz doświadczenie w organizacji prac, planowaniu prac i nadzorze nad pracami na budowie. Będziesz uczestniczyć w porannych odprawach, wesprzesz zespół w przygotowywaniu wewnętrznych dokumentów budow.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem 4 lub 5 roku studiów magisterskich, o specjalizacji drogowej lub sanitarnej oraz cechujesz się odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnością pracy w zespole oraz posiadasz wiedzę teoretyczną z zakresu budowy dróg lub sieci sanitarnych. 

 

Budowa nie przewiduje zakwaterowania.