c

Jakub

Poznajcie Jakuba, studenta elektrotechniki na Politechnice Krakowskiej, uczestnika Programu Praktyk Letnich

Powiedz coś o sobie, co studiujesz?

Jestem studentem 5. roku elektrotechniki na Politechnice Krakowskiej, specjalność: Współczesne Systemy Trakcji Elektrycznej.

Dlaczego wybrałes praktyki w Skanska? 

O praktykach w Skanska dowiedziałem się od kolegi, który również uczestniczył w PPL i aktualnie pracuje w Skanska w oddziale kolejowym. Zawsze interesowała mnie praca wykonywana przy torach – zarówno roboty drogowe, jak również przy trakcji.  Dostałem szansę na zdobycie doświadczenia w tym zakresie i teraz wiem, że jest to ciężka praca, ale efekty są długoletnie.

W realizacji jakiego projektu uczestniczyłeś? 

Uczestniczyłem w realizacji dwóch projektów. Pierwszym była budowa trakcji elektrycznej Jaworzno Szczakowa – Bukowno linia 156  Śląsk/Małopolska oraz Grybów-Mszalnica linia nr 96. Na pierwszą budowę przyszedłem ok. 1,5 miesiąca przed końcem prac. Była to budowa całkowicie nowej trakcji elektrycznej.  Druga budowa polegała na modernizacji istniejącego odcinka, ale wymianie podlegały tylko wybrane słupy trakcyjne. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ mogłem zobaczyć różnorodność tej pracy i dowiedzieć się, czego ona wymaga.

Czym zajmowałeś się podczas praktyk? Co robiłeś na budowie, czy były jakieś ciekawe problemy, z którymi się zmagałeś?

Na budowie zajmowałem się wieloma sprawami. Najważniejsza była współpraca z kierownikiem robót oraz pracownikami na pociągu trakcyjnym. Na początku dużo się przyglądałem pracy, jaką wykonuje mój przełożony oraz inni ludzie w biurze, a kiedy już poznałem całą ekipę, spędzałem więcej czasu w terenie.  Moja praca polegała głównie na porządkowaniu dokumentacji, ale byłem również odpowiedzialny za przekazywanie zdemontowanej starej sieci trakcyjnej do magazynów PKP. Zajmowałem się także bieżącymi sprawami, np. pilnym dostarczeniem brakujących elementów pracownikom, ale były także większe sprawy, jak organizacja i przewiezienie całego zaplecza na budowę, która rozpoczynała się w Bukownie.

Co sądzisz o PPL? Czego się nauczyłeś dzięki temu programowi? 

Uważam, że Program Praktyk Letnich w Skanska jest ogromną szansą dla osób, które nie mają jeszcze dokładnie sprecyzowanych zainteresowań, ponieważ tutaj mogą doświadczyć tego, jak będzie wyglądać w przyszłości ich praca. Praktyki uświadomiły mi, że odnajduję się w pracy na budowie i sprawia mi to przyjemność. Należę do ludzi, którzy się szybko tracą zapał do pracy, kiedy staje się ona zbyt monotonna. Tutaj przez te 3 miesiące codziennie stawałem przed nowymi problemami, co dawało mi wigor do pracy na kolejne dni. Przede wszystkim mam teraz inne spojrzenie na pracę z ludźmi - to bardzo wymagające, zwłaszcza kiedy przebywałem z pracownikami 24h 5 dni w tygodniu.

Z drugiej strony podczas PPL poznałem wiele wspaniałych osób, mam nadzieję, że w przyszłości to zaowocuje.

 

Wywiad przygotowała Inga Gzik, Ambasadorka Skanska na Akademii Górniczo-Hutniczej.