Skanska w Polsce
c

Biurowiec SPP - Katowice

Prowadzimy proces projektowy oraz przygotowawczy dot. Budowy budynków biurowo – usługowych klasy „A” certyfikowanych w LEED na poziomie Platyna oraz WELL na poziomie Gold, z garażem podziemnym oraz wewnętrznym układem drogowym, pieszym, miejscami postojowymi w Krakowie

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy studentów studiów magisterskich budownictwa ogólnego o specjalności konstrukcyjnej. Zaaplikuj jeśli jesteś osobą otwartą na współpracę, komunikatywną, wychodzisz z inicjatywą. Proponujemy zdobycie doświadczenia praktycznego w oparciu o wiedzę ze studiów, współpracę w zaangażowanym Zespołem i przekonanie się jaki wpływ maja powyższe czynniki na osiągnięcie celu. Do Twoich obowiązków będzie organizowanie pracy podwykonawców przy pracach przygotowawczych w zakresie prac rozbiórkowych oraz przekładek sieci zewnętrznych przed realizacyjnych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. W ramach praktyk odbędziesz również uczestnictwo w przygotowywaniu oferty w zadaniu „projektowanie do kosztu’ oraz będziesz wsparciem w oferowaniu nowych projektów.

Aplikuj!