Skanska w Polsce
c

Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciagu ulic Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach

O projekcie

Projekt w Skierniewicach jest nowo pozyskanym projektem, który ma na celu  wybudowanie sześcioprzęsłowego wiaduktu w miejsce obecnego kolizyjnego przejazdu drogowo-kolejowego w poziomie szyn. W ramach inwestycji rozbudowane zostaną drogi prowadzące do wiaduktu na odcinku 1,2 km oraz wybudowane m.in. trzy ronda, dojazdy do wiaduktu, nowe ścieżki rowerowe i piesze, a także zatoki autobusowe, parking. Zakres prac obejmuje także przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, i ekranów akustycznych.

W ramach przydzielonych zadań na projekcie będziesz mógł/mogła poznać od strony wykonawcy organizację i sposoby realizacji robót w zakresie różnych branż. Będziesz udzielał wsparcia w nadzorze nad pracami oraz zapoznasz się z wybranymi dokumentami związanymi z realizowanym projektem. Będziesz miał również możliwość zapoznania się ze standardami Skanska zwłaszcza w zakresie prowadzenia bezpiecznej budowy.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem ze specjalizacją mostową, lubisz pracować zespołowo oraz efektywnie zarządzasz swoim czasem, jeśli chcesz poznać praktyczną stronę prowadzenia projektu w ramach budownictwa inżynieryjnego i nie boisz się wyzwań. Gwarantujemy zakwaterowanie, nie pracujemy w trybie hybrydowym.

Aplikuj!