Skanska w Polsce
c

Widawa- przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią

O projekcie

Projekt obejmuje budowę wałów wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi na długości 12km. Na tym projekcie zdobędziesz doświadczenie w organizacji prac, planowaniu prac i nadzorze nad pracami na budowie. Będziesz uczestniczyć w porannych odprawach, wesprzesz zespół w przygotowywaniu wewnętrznych dokumentów budow.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem 4 lub 5 roku studiów magisterskich, o specjalizacji drogowej lub sanitarnej oraz cechujesz się odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnością pracy w zespole oraz posiadasz wiedzę teoretyczną z zakresu budowy dróg lub sieci sanitarnych. 

Budowa nie przewiduje zakwaterowania.

Aplikuj!

 

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021