Skanska w Polsce
c

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju

Adam Targowski

Adres
Al. "Solidarności" 173
Warsaw
Poland