Skanska w Polsce
c

Koordynator ds. komunikacji - spółka mieszkaniowa

Skanska Residential Development Poland

Anna Strożek

Adres
Al. Solidarności 173
Warsaw
Poland