Skanska w Polsce
c

Dyrektor ds. Efektywności Operacyjnej

Izabela Kozak-Gołębiowska

Adres
Aleja „Solidarności” 173
Warsaw
Poland