Skanska w Polsce
c

Koordynator ds. komunikacji - spółka biurowa

Skanska Property Poland

Jędrzej Kruszyński

Adres
Al. Solidarności 173
Warsaw
Poland