Skanska w Polsce
c

Koordynator ds. komunikacji - spółka biurowa

Skanska Property Poland

Jędrzej Kruszyński

Adres
al. „Solidarności” 173
Warsaw
Poland