Skanska w Polsce
c

Dyrektor Zespołu

Technologii i Laboratoriów

Karol Pieńkowski

Adres
ul. Strażacka 55
Warszawa