Skanska w Polsce
c

Koordynator ds. Marketingu

Katarzyna Szumańska-Kalisz