Skanska w Polsce
c

Regionalny Koordynator ds. Zarządzania Wartością Budynków

Mariusz Dąbkowski

Adres
Al. Jana Pawła II 17
Warsaw
Poland