Skanska w Polsce
c

Dyrektor Zespołu Region Jednostek Ogólnokrajowych

Robert Marszałek

Adres
ul.Budowlanych 1
Gdansk
Poland