Skanska w Polsce
c

A11 Tenali Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Komplementariuszem A11 Tenali Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest Tenali Investments sp. z o.o.

Akcjonariuszem A11 Tenali Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest Skanska Commercial Development Europe sp. z o.o.

Prowadzenie spraw A11 Tenali Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. powierzone jest Komplementariuszowi.

 

W skład Zarządu Komplementariusza – Tenali Investments sp. z o.o. - wchodzą:

Krzysztof Jakub Wilczek – Członek Zarządu

Maciej Gustaw Müldner – Członek Zarządu

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019