Skanska w Polsce
c

Fundacja Skanska Community Projects w likwidacji

Tomasz Nikodem Ziemak – Likwidator
Arkadiusz Cezary Rudzki - Likwidator

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Likwidatorzy Fundacji Skanska Community Projects w likwidacji z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000563828 („Fundacja”) ogłaszają, iż w dniu 01.01.2021 r. otwarto likwidację Fundacji. W związku z tym, likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności wobec Fundacji w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Kontakt:
Fundacja Skanska Community Projects w likwidacji
Al. „Solidarności” 173
00-877 Warszawa
Tel: +48 22 561 30 00
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000563828
REGON 361841903
NIP 5272739265

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2021