c

Kodeks postępowania

Działamy w oparciu o wysokie standardy etyczne zgodne z naszymi wartościami. W osiągnięciu tego celu pomagają nam Kodeks postępowania i Kodeks dostawcy Skanska.

Wysokie standardy etyczne

Skanska ma ambicje, aby działać w oparciu o wysokie standardy etyczne na wszystkich rynkach. W osiągnięciu tego celu wspiera nas nasz Kodeks postępowania i Kodeks dostawcy, w których opisane zostały zachowania, jakich oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych.

Zgodnie z naszymi wartościami

Nasz Kodeks postępowania opiera się na wartościach Skanska, a nasze wartości to więcej niż słowa – każdego dnia staramy się wcielać je w życie. Wyznaczają one standardy prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jesteśmy zaufanym partnerem naszych klientów. Kodeks postępowania Skanska jest kluczem do realizowania naszych wartości.

Nasz Kodeks postępowania określa sposób, w jaki powinniśmy postępować w kontaktach z kolegami z pracy, klientami, społecznościami, w których pracujemy i z innymi interesariuszami. Dostarcza pracownikom Skanska praktycznych wskazówek, jak się zachować zgodnie z naszymi wartościami, w szczególności z wartością "Działamy etycznie i transparentnie". Kodeks zawiera wiele przykładów, które na co dzień pomogą wdrażać te koncepcje w życie. Nasz najnowszy Kodeks postępowania zaczął obowiązywać 1 września 2016 r. Został uzupełniony o Kodeks dostawcy.

Proste wskazówki

Kodeks postępowania Skanska jest przejrzysty i został podzielony na trzy części:

  • Nasze zobowiązania w miejscu pracy - ta część mówi o odpowiedzialności w zarządzaniu aktywami Skanska i tworzeniu sprawiedliwego, zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, w którym panuje kultura włączenia, gdzie wszyscy mogą rozwijać się zawodowo jako osoby i czuć się mile widziani.
  • Nasze zobowiązania na rynku - relacje opierają się na szacunku i wzajemnych korzyściach, dlatego staramy się rozumieć i przewidywać oczekiwania naszych klientów, dostawców, partnerów i innych interesariuszy; dlatego też postępujemy uczciwie i sprawiedliwie oraz staramy się czynić wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczać usługi wysokiej jakości, w terminie i w ramach założonego budżetu, a nawet przekraczać te oczekiwania.
  • nasze zobowiązania w społeczeństwie - stanowimy integralną część społeczeństwa, dlatego szukamy nowych sposobów minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko, promujemy uczciwą konkurencję i ulepszamy społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Kultura otwartości

Nasz Kodeks postępowania wskazuje naszym pracownikom kierunek, ale zawsze będą oni napotykać wątpliwości etyczne. Promujemy kulturę transparentnego miejsca pracy, w którym regularnie i otwarcie rozmawia się o etyce, w tym o naszych wartościach.

Chcemy, aby dzięki temu nasi pracownicy dobrze się czuli, podnosząc kwestie i dylematy etyczne w rozmowach z przełożonymi i innymi osobami. Wszyscy pracownicy powinni czuć się uprawnieni do zgłaszania przypadków nieprzestrzegania naszego Kodeksu.

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019