c

Kodeks dostawcy

Ambicją Skanska jest działanie na wszystkich rynkach w oparciu o wysokie standardy etyczne. W osiągnięciu tego celu wspierają nas Wartości Skanska, Kodeks postępowania Skanska oraz nowy dokument - Kodeks postępowania dostawcy Skanska.

Nasze Wartości: Troszczymy się o życie; Działamy etycznie i transparentnie; Razem jesteśmy lepsi; Dbamy o klienta – wyznaczają standardy prowadzenia działalności przez naszą firmę w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kluczem do realizowania naszych Wartości jest Kodeks postępowania Skanska. Określa on sposób, w jaki pracownicy Skanska powinni postępować w kontaktach z kolegami z pracy, a także z klientami, społecznościami, w których pracujemy i innymi interesariuszami. 

Jako firma odpowiedzialna chcemy, aby nasi dostawcy i podwykonawcy również znali nasze zasady i pomagali nam je wdrażać w codziennej pracy, a także wiedzieli, czego od nich oczekujemy. Dlatego wprowadzadziliśmy Kodeks postępowania dostawcy Skanska (Kodeks dostawcy).

Kodeks dostawcy odnosi się do dostawców Skanska, podwykonawców, dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. Zawiera on odpowiednie części Kodeksu postępowania, które mają zastosowanie do naszych dostawców i podwykonawców oraz ich pracowników podczas współpracy ze Skanska w ramach umowy (podwykonawczej, dostawy, zlecenia, o dzieło, umowy pośrednictwa itp.). Dokument ten stanowi załącznik do każdej nowej umowy Skanska z tymi podmiotami.

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2022