c

Zgłaszanie naruszeń

Każda Jednostka biznesowa Skanska posiada Komitet ds. Etyki, który bada wszelkie zgłoszenia naruszenia zasad naszego Kodeksu. Jednym ze sposobów zgłoszenia wątpliwości jest skorzystanie z Gorącej linii Kodeksu postępowania. Jest ona dostępna zarówno dla pracowników, jak i stron zewnętrznych, w tym dla klientów, dostawców i podwykonawców.

Jeśli chciałbyś zgłosić podejrzenie naruszeń etycznych i Kodeksu postępowania przez Skanska, skontaktuj się z nami:

  • Komitet ds. Etyki w Polsce: Contact
  • Infolinia Kodeksu postępowania Skanska: 0 800 4411 739, kod dostępu: 12462
  • Formularz kontaktowy: www.speakupfeedback.eu/web/7ru5r, kod dostępu 09324
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019