c

Zintegrowany System Zarządzania Skanska S.A.

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) funkcjonujący w Skanska S.A. to jeden, spójny, udokumentowany system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami na bazie celów wynikających z ustanowionych Polityk firmy.

Nasze cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, realizujemy w oparciu o:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz wymaganiami AQAP 2110:2016;
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015;
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami PN-N 18001:2004.

Celem integracji tych systemów jest osiągnięcie jak największej efektywności działań Skanska S.A. na wszystkich etapach procesu budowlanego - począwszy od oferowania, poprzez realizację projektów, aż do zakończenia okresu obsługi gwarancyjnej. ZSZ integruje wszystkie systemy i procesy w jedną, kompletną strukturę.

ZSZ jest również skutecznym podejściem organizacyjnym do stałego podnoszenia efektywności pracy poprzez jej planowanie, realizowanie i kontrolę, w oparciu o jasno określone standardy pracy. Integracja systemów zarządzania prowadzi do oszczędności kosztów i efektywnego wykorzystania zasobów w organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019