Skanska w Polsce
c

Fundusz

Skanska Property Poland FIZAN („SPP FIZAN”) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych zarejestrowanym w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Warszawie,

SPP FIZAN powstał w marcu 2016 r. Jest funduszem zarządzanym przez Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) i jest dedykowany uczestnikom z grupy Skanska. SPP FIZAN inwestuje w szeroki wachlarz aktywów – akcji, udziałów i obligacji – związanych z rynkiem nieruchomości oraz rynkiem budowlanym.

Organami SPP FIZAN są Skanska TFI oraz Zgromadzenie Inwestorów.

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019