Skanska w Polsce
c

Informacje prawne

Najważniejszym źródłem przepisów regulujących funkcjonowanie Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) oraz Skanska Property Poland FIZ AN  jest ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wraz z aktami zmieniającym i wykonawczymi.

Skanska TFI przyjęła i stosuje zasady ładu korporacyjnego wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Samoocena stosowania ww. zasad jest dostępna pod załączonym linkiem (rok 2017) oraz linkiem (rok 2018) oraz linkiem (rok 2019).

Skanska TFI dostosowała regulacje wewnętrzne do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 r. („RODO”). Szczegółowa informacja o stosowaniu RODO znajduje się pod załączonym linkiem a regulacje wewnętrzne z obszaru ochrony danych osobowych Skanska TFI udostępnia w swojej siedzibie.

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2018