Skanska w Polsce
c

Informacje prawne

Najważniejszym źródłem przepisów regulujących funkcjonowanie Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) oraz Skanska Property Poland FIZ AN  jest ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wraz z aktami zmieniającym i wykonawczymi.

Skanska TFI przyjęła i stosuje zasady ładu korporacyjnego wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Samoocena stosowania ww. zasad jest dostępna pod załączonym linkiem.

Skanska TFI dostosowała regulacje wewnętrzne do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 r. („RODO”). Szczegółowa informacja o stosowaniu RODO znajduje się pod załączonym linkiem a regulacje wewnętrzne z obszaru ochrony danych osobowych Skanska TFI udostępnia w swojej siedzibie.

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2018