c

Współpraca ze Skanska

Wśród naszych kontrahentów są inwestorzy prywatni i publiczni zlecający nam wykonanie prac budowlanych, a także firmy dostarczające materiały i świadczące usługi budowlane.

Naszymi partnerami są zarówno małe, lokalne firmy podwykonawcze i dostawcze, jak również duże przedsiębiorstwa, będące częścią światowych koncernów. Wszystkich partnerów biznesowych traktujemy jednakowo uczciwie i proponujemy zadawalające dla obu stron warunki handlowe. Podstawą współpracy jest „Kodeks dostawcy Skanska”.

Na naszych budowach podwykonawcy spotkają się z wymaganiami z zakresu BHP wynikającymi z przynależności Skanska do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy 12 największych firm budowlanych w Polsce, mającej na celu wyeliminowanie wypadków z placów budów. Identyczne wymagania obowiązują na budowach pozostałych sygnatariuszy Porozumienia, co pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.

Planujesz inwestycję budowlaną i szukasz generalnego wykonawcy? Chcesz zostać naszym dostawcą lub podwykonawcą? Skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami Skanska na poszczególnych rynkach.