Skanska w Polsce
c

Bezpieczeństwo w CDE

Zależy nam na tym, aby bezpieczeństwo było osobistym priorytetem i celem biznesowym, zapewniając wolne od obrażeń środowisko pracy dla osób, które z nami współpracują, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na rynku nieruchomości i budownictwa.

Poprzez ciągłe doskonalenie i uczenie się na podstawie naszego doświadczenia, razem z naszymi partnerami chcemy wspinać się po drabinie kultury bezpieczeństwa, aby stworzyć środowisko pracy, w którym ludzie myślą, że dbanie o siebie i swoich współpracowników jest naturalne, a bezpieczeństwo jest postrzegane jako integralna część biznesu.

Dokumenty CDE dotyczące zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem

Wyniki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Przeczytaj o naszych wynikach BHP w CDE
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020