Skanska w Polsce
c

Jak pracujemy z Bezpieczeństwem i Higieną PracyHP w CDE

Wprowadzamy zasady BHP na każdym etapie cyklu rozwoju projektu w Skanska CDE.

  • Stawiamy na edukację, zwiększanie świadomości i wiedzy naszych zespołów projektowych, aby mogły zaplanować i wdrożyć działania łączące BHP, efektywność i perspektywy komercyjne;
  • Wdrażamy ciągły proces zarządzania ryzykami i szansami, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie działań projektowych;
  • Skupiamy się na zapobieganiu incydentom i wypadkom, promowaniu zaufania, współpracy, otwartości i braku winy;
  • Włączamy wszystkich interesariuszy projektu, naszych klientów zewnętrznych i partnerów branżowych do programów promujących BHP;
  • Zapewniamy, by system zarządzania BHP ma jasne oczekiwania i ma praktyczne zastosowanie;
  • Zapewniamy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP, gromadząc i dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach projektów;
  • Zapewniamy zgodność z wymogami prawnymi, wewnętrznymi procedurami i normami ISO poprzez wyznaczanie celów i mierników sukcesu, przeprowadzanie audytów oraz monitorowanie wdrażania działań naprawczych;
  • Zbieramy i analizujemy dane z projektów, aby identyfikować trendy oraz proponować plany ulepszeń i rozwiązania;
  • Naszym celem są działania i programy mające na celu poprawę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, tworząc środowisko pracy, w którym każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020