Skanska w Polsce
c

Jakie są nasze wyniki w BHP w CDE

Mierzenie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa jest ważną częścią cyklu ciągłego doskonalenia każdej organizacji.

Skanska CDE przywiązuje szczególną uwagę do opracowywania, mierzenia i raportowania wyników, gdzie kluczowe wskaźniki są wykorzystywane do zapobiegania przyszłym możliwym incydentom.

Tym niemniej, w przypadku wystąpienia incydentu na jednym z naszych projektów, skupiamy się na procesach raportowania i dochodzenia w celu zidentyfikowania przyczyn źródłowych i zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości.

Wskaźnik LTAR:

Wskaźnik wypadków od początku roku (2020): 2,1


Przykłady innych zastosowanych wskaźników:

  • cotygodniowe wizyty na budowie dotyczące bezpieczeństwa w celu zapewnienia spełnienia oczekiwań w zakresie BHP;
  • comiesięczne spotkanie poświęcone ryzyku i możliwościom, które umożliwia zespołowi projektowemu identyfikację i kontrolę przyszłych ryzyk;
  • comiesięczne spotkania z przedstawicielami firm podwykonawców, podczas których rozmawiają oni bezpośrednio z kierownikami projektów o tym, jak poprawić warunki w miejscu pracy.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020