Skanska w Polsce
c

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa zawiązana w 2010 roku przez generalnych wykonawców branży budowalnej. Celem Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

Inicjatywa Porozumienia zakłada realizację szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in:

  • wspólne wzory dokumentów,
  • model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych,
  • szkolenia okresowe,
  • propagowanie kultury bezpieczeństwa.

Inicjatywę wspierają Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zapoznaj się z działalnością Porozumienia.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017