Skanska w Polsce
c

Standardy BHP

Standardy bezpiecznej pracy to zbiór dokumentów, który w czytelny i prosty sposób określa nasze minimalne wymagania w zakresie bezpiecznego wykonywania robót. Standardy są obligatoryjne na wszystkich placach budów Skanska.

Treść Standardów BHP wynika z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy określonych przepisami prawnymi w Polsce, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów robót. Standardy BHP powstają także w oparciu o dobre praktyki, wypracowane przez naszą firmęprzez ponad sto lat działalności i uznane przez nas za właściwe i skuteczne.

Pobierz Standardy BHP:

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017