Skanska w Polsce
c

Tydzień Bezpieczeństwa

Tydzień Bezpieczeństwa to globalna inicjatywa Skanska promująca bezpieczeństwo na placach budów. Wydarzenie odbywa się każdego roku we wszystkich jednostkach Grupy Skanska na całym świecie. W Tygodniu Bezpieczeństwa biorą udział nasi pracownicy, podwykonawcy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi.

Działania podczas Tygodnia Bezpieczeństwa

Tydzień Bezpieczeństwa to wielkie wydarzenie w branży budowlanej w Polsce. W poprzednich edycjach, co roku brało w nim udział po kilkadziesiąt tysięcy pracowników naszych i naszych podwykonawców na budowach w całej Polsce. Przez 7 dni pracownicy uczestniczą w szkoleniach i pokazach. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji oraz spotkania w przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział w Tygodniu Bezpieczeństwa biorą także inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie.

W Polsce Tydzień Bezpieczeństwa jest organizowany wspólnie przez firmy tworzące Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Towarzyszy mu wiele aktywności, takich jak: pokazy sprzętu, szkolenia, ćwiczenia, prelekcje, ewakuacje placów budowy przez straż pożarną, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,  ćwiczenia z bezpiecznego rozładunku na placu budowy.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017