Skanska w Polsce
c

Relacja 2017

Od 8 do 14 maja 2017 roku na budowach 12 firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w Polsce trwał Tydzień Bezpieczeństwa. Wzięłow nim udział kilkadziesiąt tysięcy pracowników na budowach w całej Polsce. Hasła Tygodnia Bezpieczeństwa w 2017 roku to „Bezpieczeństwo -Podaj dalej!’’ oraz „Planuj - Wykonaj - Sprawdź - Popraw’’.

Bezpieczeństwo - Podaj dalej!

Właśnie takie hasło towarzyszyło nam podczas ostatniej edycji TygodniaBezpieczeństwa. Pamiętajmy, że od naszego działania, od działania pojedynczego człowieka, pracownika zależy zdrowie i życie kolegów i koleżanek na placu budowy. Bądźmy odpowiedzialni - nie tylko za siebie, ale również i za innych. Pokażmy, że prace budowlane można wykonać dobrze i zgodnie z najwyższymi standardami BHP. Co ważne - nie bójmy się reagować w sytuacji, gdy widzimy że czyjeś działanie lub zaniechanie może doprowadzić do wypadku na budowie!

Akcja krwiodawstwa Krew - Podaj dalej!

Tydzień Bezpieczeństwa był skierowany do wszystkich pracowników Skanska, dlatego przygotowaliśmy również  wiele inicjatyw dla pracowników biurowych, takich jak seminaria organizowane przez firmę Medicover, Tydzień dla Kręgosłupa czyli interaktywne szkolenie online z możliwością konsultacji z lekarzem i fizjoterapeutą oraz przegląd bezpieczeństwa stanowisk pracy. Najwięszą inicjatywą, poza pokazami na budowach,była akcja krwiodawstwa pod hasłem Krew - Podaj dalej!

Krwi nie da się wyprodukować. Potrzebujący mogą ją otrzymać jedynie od innych ludzi. Akcja przeprowadzana była przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W 9 lokalizacjach w całej Polsce pracownicy Skanska i partnerzy biznesowi firmy mogli oddać krew. Zbiórka krwi została realizowana w biurach Skanska lub w ambulansach ustawionych przed budynkami.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017