Skanska w Polsce
c

Zaangażowanie społeczne

Jako członek społeczności, na której obszarze realizuje projekty, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego działania,

Bez względu na to, gdzie działamy, staramy się współpracować oraz przyczyniać do rozwoju społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Nasz wkład to działalność charytatywna, wolontariat oraz inne inicjatywy skupiające się wokół trzech obszarów:

  • edukacja dotycząca ochrony środowiska, bezpieczeństwa i kwestii techniki,
  • pomoc w obliczu klęsk żywiołowych,
  • specyficzne programy dotyczące lokalnych jednostek biznesowych. Decyzja o udziale w konkretnych inicjatywach podejmowana jest przez jednostki biznesowe w zależności od uwarunkowań lokalnych i w zgodzie z finansowymi oraz etycznymi zasadami Skanska.
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017