c

Zrównoważone podejście

Podstawowym wyzwaniem dla Skanska w zakresie zrównoważonego rozwoju jest bezpieczeństwo pracy i etyka w biznesie. Największe możliwości biznesowe z zakresu zrównoważonego rozwoju wiążą się dla nas z działaniami z zakresu Zielonego Budownictwa.

Ze względu na swoją specyfikę branża budowlana może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, jeśli nie jest właściwie zarządzana. Jednak prawidłowo wykonane realizacje mogą mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Dlatego Skanska widzi swoją szansę w aktywnym działaniu na rzecz środowiska.

Od połowy lat 90. Skanska jest aktywna w zakresie zarządzania środowiskowego. W 1997 roku został opublikowany nasz pierwszy „Raport środowiskowy’’, a rok później „Polityka środowiskowa’’. Do roku 2000 wszystkie jednostki biznesowe Skanska uzyskały certyfikat ISO 14001, co czyni naszą firmę pionierem w branży budowlanej.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017