c

Polityka Zrównoważonego Rozwoju SCE

Celem polityki zrównoważonego rozwoju Skanska CDE jest określenie zasad skutecznego zarządzania oraz promowania świadomości zrównoważonego rozwoju w Skanska, zgodnie z naszymi wartościami.

CDE Environmental Policy

Aby zapewnić najlepszą jakość systemu zarządzania środowiskowego Skanska CDE buduje swój system w oparciu o znane i rozpoznawane na całym świecie schematy.

Obecnie nasz system zarządzania środowiskiem posiada certyfikat ISO14001.

14001.jpg

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020