c

Zielona oś czasu

W 1997 roku, podczas realizacji projektu tunelu Hallandsås w Szwecji, doszło do uwolnienia toksycznych substancji do środowiska. Substancje przedostały się do wód gruntowych i spowodowały zagrożenie życia wielu ludzi. W następstwie katastrofy wprowadzono procedury zarządzania środowiskiem uwzględniające zarządzanie substancjami niebezpiecznymi oraz Listę substancji zakazanych. Była to reakcja po zdarzeniu mającym bardzo istotny wpływ na wizerunek oraz wymierne skutki finansowe.

Od tego czasu systemowe podejście do zarządzania środowiskiem oraz w ostatnim czasie zagadnień wpływu na człowieka oraz wpływy społecznego dynamicznie się rozwija. Już w 2000 roku wprowadziliśmy Politykę Środowiskową Skanska i pracujemy zgodnie z systemamizarządzania ISO jakością - 9001 oraz środowiskiem - 14001.

1997 Hallandsås - katastrofa środowiskowa podczas budowy tunelu w Szwecji przez Skanska. Aspekty środowiskowe w ramach prowadzenia działalności stają się priorytetem.

2009 Paleta Kolorów (Color Palette) - wprowadzamy narzędzie oceny wpływu na środowisko.

2009 Program Green Building - wprowadzamy europejskie narzędzie oceny efektywności energetycznej budynków. Przyjęliśmy założenie, że wszystkie budynki będą przynajmniej 25% lepsze niż wymagają tego przepisy.

2010 Pierwszy LEED CI dla powierzchni biurowych - wprowadzenie narzędzia zewnętrznej weryfikacji wielokryterialnej powierzchni biurowych. Biuro Skanska w Warszawie uzyskało certyfikat LEED Commercial Interior na poziomie Silver.

2011 Skanska podpisuje umowę na realizację American School in Warsaw, która będzie się ubiegać o certyfikat LEED.

2012 LEED Core and Shelldla budynków - wprowadzenie narzędzia zewnętrznej weryfikacji wielokryterialnej dla wszystkich budynków biurowych. Budynek biurowy Green Towers A we Wrocławiu uzyskuje certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platynowym. Od tego momentu wszystkie projekty realizowane przy współpracy ze Skanska Property Poland są certyfikowane w systemie LEED na poziomie Gold lub Platinum.

2013 Umowa ograniczająca zużycia energii w budynku - na projekcie Green Horizon zostaje podpisana umowa z zarządcą technicznym budynku, wymagająca kontroli zużycia energii przez budynek i regularnej poprawy efektywności energetycznej.

2013 Deep Green Water - wprowadziliśmy system pozwalający na wykorzystanie wody sieciowej tylko tam gdzie jest to konieczne.

2013 Został oddany projekt Green Corner w Warszawie. Zastosowano w nim system odzysku wody szarej oraz deszczowej. Pozwoliło to na wykorzystanie wody pochodzącej z pryszniców i umywalek oraz wody deszczowej do spłukiwania toalet.

2016 Uzyskujemy pierwszy certyfikat BREAM na poziomie Gold dla inwestycji realizowanej wspólnie przez Skanska i Skanska Residential Development Poland. Osiedle Mickiewicza to pierwszy projekt mieszkaniowy w Polsce, który uzyskał certyfikat BREEAM.

2017 Carbon Footprint - pomiar śladu węglowego na projektach jako podstawa do ograniczania go. Działanie w ramach współpracy Skanska Research and Innovation i spółek deweloperskich.

2018 Projekt Spark - certyfikacja WELL to kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju, zrównoważone materiały oraz ograniczanie wytwarzania odpadów. W procesie certyfikacji uwzględniany jest wpływ projektu na samopoczucie, dostępność zróżnicowanych stref spędzania czasu, jakość wody i powietrza oraz jakość środowiska wewnętrznego. Jest to potwierdzenie strategii budowania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkownika.

2020 DeepGreen & DeepHuman - cel aby do 2020 20% projektów realizowanych przez Skanska Commercial Development Europe będzie można określić mianem DeepGreen.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017