Skanska w Polsce
SKANSKA-CD-carrier-OFFICE-RGB-376

Green concrete

Czym jest zielony beton?

Zielony beton to odpowiedź na rosnące wskaźniki zanieczyszczenia, w tym smogu, w polskich miastach. W Skanska, realizując nasze inwestycje, zawsze staramy się dać coś więcej najbliższej okolicy i mieszkańcom.

Zgodnie z najnowszymi badaniami miasta obecnie zamieszkiwane są przez połowę światowej populacji, zaś do 2030 r. będzie to już około 60% ludzkości. Tak dynamiczny rozwój miast ma swoje konsekwencje związane między innymi z kwestią transportu.

W skali Unii Europejskiej

transport jest źródłem niemal 54% całej emisji tlenków azotu i 45% tlenków węgla.

Tlenki azotu z uwagi na swoją dużą reaktywność mają negatywny wpływ na zdrowie, nawet przy niewielkiej koncentracji w powietrzu.

W szczególności powodują stany zapalne w obrębie dróg oddechowych, a w perspektywie wielu lat nawet skrócenie długości życia.

Opis technologii zielnego betonu

Innowacyjnym rozwiązaniem materiałowym, które przyczynia się do redukcji szkodliwych związków w powietrzu zanieczyszczonych SMOGIEM miejskim oraz redukującym stężenia miedzy innymi tlenków azotu, jest stosowanie materiałów, które w swoich warstwach zewnętrznych mają nanometryczny dwutlenek tytanu – dodatek cementu zawierającego TIOCEM (Zielony Beton).

Jest to bardzo istotna cecha, ponieważ rosnąca zawartość szkodliwych związków w powietrzu, pochodzących ze spalin silników pojazdów oraz emitowanych przez przemysł energetyczny i zakłady produkcyjne, przekracza normy przyjęte dla czystego powietrza.

Redukcja szkodliwych tlenków azotu (NOx), obecnych w spalinach emitowanych głównie przez silniki pojazdów to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ intensywny ruch samochodowy zwiększając koncentrację tlenków azotu, wzmaga powstawanie ozonu, który jako główny składnik miejskiego smogu negatywnie wpływa na zdrowie człowieka.

green concrete

Beton, który jest samoczyszczący

Właściwości fotokatalityczne betonu zawierającego cement TIOCEM są również wykorzystywane w technologii betonów samoczyszczących., ponieważ w zachodzących w procesach utleniania są nie tylko szkodliwe związki zawarte w powietrzu, ale także zabrudzenia pokrywające z upływem czasu betonowe powierzchnie jak np. tłuszcze, oleje, pyły, ptasie odchody.

Zielony beton ma właściwości samoczyszczące, co podnosi walory estetyczne.

Projekt badawczy Skanska