Skanska w Polsce
c

Zielony beton

Budujemy zielony punkt na mapie smogowej Warszawy.

Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy są dla nas bardzo ważne. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości środowiska w miejscu, w którym na co dzień przebywasz. Dlatego też na terenie Generation Park powstał betonowy chodnik, który oczyści powietrze ze smogu. Wykorzystany beton ma właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych (m. in. dwutlenku azotu). Związki te są rozkładane na nieszkodliwe i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane do gleby.

Tu będziesz oddychać czystszym powietrzem chodząc na spacer, do kawiarni, czy do biura.

 

Przeprowadzone pomiary dowiodły, że dzięki wykorzystanej technologii zanotowano mniejsze o 30% stężenie dwutlenku azotu, w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Zgodnie z prognozami, w momencie, gdy przy Rondzie Daszyńskiego powstanie zwarta zabudowa, zielony beton osiągnie jeszcze lepsze wyniki w walce z warszawskim smogiem. W warunkach laboratoryjnych dochodziły one aż do 70%.  Wkrótce na terenie Generation Park zostanie postawiona stacja pomiaru jakości powietrza, która na bieżąco będzie monitorować poziom zanieczyszczeń w okolicy.

 

Partnerami projektu są Skanska Property Poland i Górażdże Cement S.A oraz instytuty naukowe: Instytut Geofizyki PAN, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018