Skanska w Polsce
c

Green Towers

Zielone rozwiązania - woda

Nowoczesne technologie pozwalające w znacznym stopniu ograniczyć wykorzystanie wody pitnej do celów innych niż jej pierwotne przeznaczenie.

Wodo-oszczędna armatura, toalety oraz bezwodne pisuary.

Czego szukasz?

Pasujące

loading