Skanska w Polsce
c

Autostrada A1, Polska

Aspekt ekonomiczny

A1 została wybudowana w oparciu o 31-letnią koncesję. Byliśmy zmotywowani do zaprojektowania, budowy i użytkowania autostrady na termin długoletni, dlatego też musieliśmy upewnić się, że fundusze przeznaczone na czas użytkowania autostrady pozwolą na utrzymanie jakości drogi bez zawyżania kosztów.

Istotna jest też gotowość Skanska do natychmiastowej reakcji na zmiany polityczne. Na przykład, prognozy użytkowania autostrady zmieniły się radykalnie, kiedy rząd w celu zachęcenia kierowców samochodów ciężarowych do użytkowania dróg szybkiego ruchu, wprowadził system opłacalnych winiet. Aby uwzględnić podwojenie ruchu ze strony pojazdów ciężkich, zmieniliśmy projekt autostrady. Potem uzgodniliśmy związaną z tym zmianę w kontrakcie na utrzymywanie autostrady, aby nie zwiększyć ogólnego kosztu budowy.

GTC nieustannie dąży do podniesienia wartości swoich projektów dla użytkowników, klientów i udziałowców poprzez zastosowanie różnych udoskonaleń technicznych oraz zmian w procedurach operowania autostradami.

GTC jest uznany za pro-aktywnego partnera sektora publicznego i jego udział w budowie A1 jest brany za przykład przyszłych projektów realizowanych w modelu PPP.

Czego szukasz?

Pasujące

loading