Skanska w Polsce
c

Autostrada A1, Polska

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

  • Obok  kreowania nowych miejsc pracy, Skanska prowadziła projekt społeczny w celu promocji bezpieczeństwa drogowego w szkołach. W ramach tego projektu rozdajemy uczniom odblaskowe opaski oraz tłumaczymy najmłodszym, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z ruchem drogowym.
  • 150 nauczycieli zostało przeszkolonych oraz wyposażonych w pomoce naukowe, aby mogli samodzielnie prowadzić nauczanie bezpieczeństwa drogowego w szkołach. Ta kampania przyniosła już widoczne efekty w postaci mniejszej liczby wypadków drogowych.
  • Razem z organizacjami rządowymi, stowarzyszeniami oraz stacjami radiowymi rozpoczęliśmy też inicjatywę promującą bezpieczna jazdę samochodem pod nazwą “Kulturalna Jazda”, która spotkała sie z dużym poparciem I pozytywnym odzewem.

Czego szukasz?

Pasujące

loading