Skanska w Polsce
c

Mieszanki bitumiczne

Produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości mieszanki mineralno-asfaltowe do wykonywania warstw podbudowy, a także wiążących i ścieralnych nawierzchni drogowych.

Produkujemy: 

  • asfalty drogowe specjalnego przeznaczenia: asfalt lany i mieszankę o nieciągłym uziarnieniu BBTM MNU
  • betony asfaltowe z użyciem asfaltów zwykłych i modyfikowanych dla dróg kategorii ruchu KR 1-2, KR 3-4, KR 5-6
  • kolorowe nawierzchnie wg indywidualnych potrzeb
  • mieszanki o wysokim module sztywności WMS oraz mastyksowo-grysowe SMA dla dróg najwyższych kategorii

Wysoka jakość mieszanek

Wewnętrzną kontrolę jakości mieszanekbitumicznychprowadzimy w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie z normą PN-EN 13108-21. Produkowane mieszanki bitumiczne spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych,a system ZKP uprawnia nas do ich znakowania symbolem CE. Posiadamy własne laboratoria badawcze,w których kontrolujemy jakość produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych, opracowujemyrównież nowe recepty dla mieszanek.

Nasze wytwórnie

Posiadamy 13 własnych wytwórni mas bitumicznych na terenie całej Polski:

lokalizacja adres
Anielin Anielin 30A, 98-100 Łask
Bór ul. Bór, 36-060 Głogów Małopolski
Dębska Wola Dębska Wola 3A, 26-026 Morawica
Gdańsk ul. Budowlanych 1, 80-298 Gdańsk Matarnia
Głogów ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
Gutkowo ul. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn
Nasławice ul. Komuny Paryskiej 48, 55-050 Nasławice k. Sobótki
Nowina Nowina 31, 82-310 Elbląg 
Ostaszewo Ostaszewo Toruńskie, 87-148 Łysomice
Poznań ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań
Skawina ul. Pileckiego 1, 32-050 Skawina
Warszawa ul. Strażacka 55, 04-462 Warszawa
Zabrze ul. Szyb Franciszek 7, 41-803 Zabrze

 

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019