Skanska w Polsce
c

Mieszanki bitumiczne

Produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości mieszanki mineralno-asfaltowe do wykonywania warstw podbudowy, a także wiążących i ścieralnych nawierzchni drogowych.

Produkujemy: 

  • asfalty drogowe specjalnego przeznaczenia: asfalt lany i mieszankę o nieciągłym uziarnieniu BBTM MNU
  • betony asfaltowe z użyciem asfaltów zwykłych i modyfikowanych dla dróg kategorii ruchu KR 1-2, KR 3-4, KR 5-6
  • kolorowe nawierzchnie wg indywidualnych potrzeb
  • mieszanki o wysokim module sztywności WMS oraz mastyksowo-grysowe SMA dla dróg najwyższych kategorii

Wysoka jakość mieszanek

Wewnętrzną kontrolę jakości mieszanekbitumicznychprowadzimy w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie z normą PN-EN 13108-21. Produkowane mieszanki bitumiczne spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych,a system ZKP uprawnia nas do ich znakowania symbolem CE. Posiadamy własne laboratoria badawcze,w których kontrolujemy jakość produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych, opracowujemyrównież nowe recepty dla mieszanek.

Nasze wytwórnie

Posiadamy 20 własnych wytwórni mas bitumicznych (PDF) na terenie całej Polski.

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017