Skanska w Polsce
c

Stabilizacja gruntu

Oferujemy wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża poprzez profilowanie, zagęszczenie i pielęgnację wodą. Metoda ta daje znaczne oszczędności dla projektu, pozwala na zapewnienie podłoża o odpowiedniej nośności, wytrzymałości, mrozoodporności i wodoszczelności - bez konieczności wykonywania wymiany gruntu.

Dzieląc się doświadczeniem, pomagamy w wyborze sposobu wykonania i doborze odpowiedniego spoiwa, aby uzyskać oczekiwaną jakość podłoża, przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Stosujemy wszelkie dostępne na rynku spoiwa do stabilizacji gruntów, w zależności od wymagań projektu budowlanego, m. in.: cement, wapno, Silment, Tefra, Terramix, Gruntar, popioły lotne oraz środki jonowymienne typu UPD.

Podczas wykonywania prac zapewniamy pełną obsługę geodezyjną z wykorzystaniem systemu sterowania maszynami 3D. Dzięki temu uzyskujemy maksymalną wydajność pracy, przy zachowaniu dokładności +/-1 cm.

Oferujemy następujące usługi:

  • stabilizacja na miejscu do 50 cm 
  • doziarnienie do 50 cm
  • profilowanie i zagęszczenie

Posiadany sprzęt:

  • stabilizatory gruntu: szerokość robocza 2-2,4 m
  • stabilizator doczepny, możliwość kruszenia 
  • siewniki i ciągniki
  • walce drogowe
  • równiarki

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017