c

Zakończyła się kolejna inwestycja w ramach projektu „Gospodarcza Brama Śląska”

Press release 1/28/2013 3:00 PM CET

Skanska zakończyła kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki – Bór w Sosnowcu. Wartość projektu wyniosła niemal 10,5 mln zł netto. Jest to już trzecia inwestycja, jaką Skanska zrealizowała w Sosnowcu w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska.

Skanska zakończyła już adaptację budynków po byłej kopalni Niwka – Modrzejów, przekształcając je w nowoczesny Park Naukowo Technologiczny. Zakończyła się również budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej doprowadzającej ruch do zmodernizowanych budynków. Kolejną inwestycją ukończoną w Sosnowcu dla Urzędu Miasta jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki – Bór. Projekt ten zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Gospodarcza Brama Śląska

Gospodarcza Brama Śląska to projekt, w który zaangażowały się cztery miasta Śląska i Zagłębia: Jaworzno, Czeladź, Sosnowiec i Będzin. Miasta
te uzbrajają tereny pogórnicze w infrastrukturę i zachęcają do inwestowania na specjalnie przygotowanych terenach inwestycyjnych. Gospodarcza Brama Śląska ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną województwa. Śląsk i Zagłębie mają wiele atutów, które powinny przyciągać inwestorów, m.in. duży rynek ponad dwumilionowej aglomeracji, najlepszą w kraju infrastrukturę drogową i dostępność wielu ciekawych terenów inwestycyjnych.

Zakres prac

Realizowane przez Skanska kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki - Bór objęło budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modułów retencyjno-odwadniających, a także wykonanie oświetlenia drogi. Ponadto, wybudowany został most na rzece Bobrek oraz tłocznie ścieków wraz z zasileniem elektrycznym. Zbudowana została także przepompownia ścieków sanitarnych dla planowanych terenów inwestycyjnych.

- Łączna długość wybudowanych dróg lokalnych i dojazdowych wraz ze ścieżkami rowerowymi wyniosła niemal 1,5 km. Prace trwały na wszystkich odcinkach równolegle ze względu na krótki czas przewidziany na realizację inwestycji – mówi Jarosław Szmitka, Menadżer Projektu, Skanska. 

Inne realizacje

Skanska jest także wykonawcą dwóch zadań w ramach budowy Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, polegających na adaptacji pokopalnianych budynków w rejonie Niwki - Modrzejów w Sosnowcu. W ramach projektu zaadaptowaliśmy 4-piętrowy pokopalniany budynek dawnej dyspozytorni na potrzeby nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej. Obiekt ten został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb produkcyjno-laboratoryjnych.

Zmodernizowaliśmy i zaadaptowaliśmy również pozostałe obiekty służące Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej. Prace polegały na adaptacji 5-kondygnacyjnego budynku w celu przystosowania go do potrzeb przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą, w tym m.in. biurowo – szkoleniowo - konferencyjną.

Drugim projektem zrealizowanym przez Skanska na terenie Sosnowieckiego Parku była budowa drogi między ulicami Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich. Droga ta pozwoliła lepiej skomunikować obiekty z miastem. Dodatkowo zajęliśmy się również budową odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz teletechnicznej i elektrycznej. Dokładny zakres wykonywanych prac to budowa drogi lokalnej o długości ok. 700 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Prócz drogi zadbaliśmy o infrastrukturę dodatkową i oświetlenie.

Skanska w regionie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów inżynieryjnych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanej przez nas infrastruktury. Na Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami, m.in. budową ponad 3-kilometrowego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicy Siewierza i północnej obwodnicy Lublińca, a także remontem wiaduktu nad trasą S86 w Sosnowcu. Od kilku miesięcy realizujemy kolejny etap Drogowej Trasy Średnicowej, tym razem w Gliwicach oraz modernizujemy ul. 3 Maja w Katowicach.

Last updated: 8/22/2017