Skanska w Polsce
c

Menadżer Komunikacji Zewnętrznej