ESG - my na to mówimy zrównoważony rozwój

ESG - my na to mówimy zrównoważony rozwój

W Skanska tworzymy miejsca, które umożliwią przyszłym pokoleniom zdrowe życie. Wdrażamy inteligentne rozwiązania z myślą o klimacie na każdym etapie cyklu życia naszych budynków. Tworzymy przestrzenie, które pomagają zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników i osób odwiedzających oraz wspierają rozwój lokalnych społeczności i pozwalają spełniać ich potrzeby.

Stosujemy najwyższe standardy etyczne we wszystkim, co robimy i tego samego oczekujemy od naszych pracowników, podwykonawców i dostawców. Podejmując te działania, dążymy do realizacji naszych aspiracji w zakresie zrównoważonego rozwoju i pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele w tej dziedzinie.


 

[E] jak „Environment”

Ograniczenie emisji CO2

wywołanych naszą działalnością od 2015 roku

Wizyt Bezpieczeństwa

wyższego kierownictwa na naszych budowach

Kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych

na czterech najwyższych szczeblach poniżej Prezesa i Dyrektora Zarządzającego

[S] jak „Social agenda”

[G] jak „Governance”

W Skanska publikujemy sprawozdania dotyczące naszego oddziaływania na środowisko od 1997 roku — na długo zanim stało się to wymogiem i normą.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju SCE