c

Organy

Organami Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W skład Zarządu wchodzą:

Bianka Piłat – Prezes Zarządu

Radosław Rejman – Członek Zarządu

Tomasz Ziemak – Członek Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Katarzyna Zawodna-Bijoch – Przewodnicząca Rady

Piotr Sobków – Członek Rady

Arkadiusz Rudzki – Członek Rady

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2024