c

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska Residential Development Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie."